HHVM: حرکت سریع با کارآمدی بالا Hack و PHP

HHVM چیست ؟

HHVM یک ماشین مجازی متن باز و مبتنی بر کامپایل درجامی باشد که طراحی شده است تا برنامه های نوشته شده به زبان Hack و PHP را اجرا کند.  به کمک مفهوم کامپایل درجا کدهای اجرا شده PHP یا Hack در ابتدا به HipHop bytecode (HHBC) تبدیل می شوند که به صورت پویا به کد ماشین معماری x86_64 تبدیل می شوند و بهینه سازی شده اجرا می شوند که این موضوع بر خلاف اجرای تفسیری است که در آن ZendEngine کدهای مبدا PHP را به OpCode به عنوان قالبی از کد میانی تبدیل می کند و OpCode ها به صورت مستقیم در پردازشگر ماشین مجازی ZendEngine اجرا می شوند.

HHVM توسط تیم Facebook بنا شده است و تحت لایسنس PHP و Zend می باشد.