محافظت با Anti-DDoS

Anti-DDoS

شما با سرور مجازی فارسی که زیرساخت آن Anti-DDoS است به منظور حفاظت از سرور خود بدون در نظر گرفتن زمان و یا اندازه 365/7/24 از آن نگهداری کنید. هدف حمله های DDoS این است که درخواست های متعددی به صورت همزمان از نقاط مختلف در سراسر اینترنت به سمت سرور فرستاده شود و باعث میشود درخواست هایی که باید به سرور شما برسد مختل شده و سرور شما به خاطر شدت این “crossfire” ناپایدار و یا حتی غیر قابل دسترس باشد.
سرور مجازی فارسی راه حل کاهش این احتمال حمله را با ارائه سرور های خود کاهش می دهد و امکانات زیر را ارائه می دهد:
• Analyse all packets in real time and at high speed
• vacuum your server’s incoming traffic
• mitigate, which means repairing all illegitimate IP packets while allowing legitimate ones to pass through

Anti-DDoS Game

گیم سرور ها از خصوصیات Anti-DDoS Protection سفارشی بهره مند هستند.این سفارشی سازی شما را قادر به فیلتر کردن ترافیک روی پورت UDP فعال ، کرده که توسط سیستم عامل بازی های مختلف استفاده می شود.
این تنظیمات به صورت دقیق و جامع از سوی سرور مجازی فارسی برروی سرورهای گیم شما انجام می گیرد تا محافظت کاملی برابر حملات داشته باشد.

Anti-DDoS