ارسال تیکت پشتیبانی

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..

فروش

فروش | این دپارتمان برای ایجاد سوالات قبل از سفارش و مشکلات در هنگام سفارش می باشد

روابط عمومی

روابط عمومی | این دپارتمان تنها برای ایجاد درخواست های خارج از سرویس های میزبان پایتخت و ارسال اطلاعیه ها و دریافت اطلاعات مربوط به خدمات ارائه شده در داخل وب سایت میزبان پایتخت می باشد

سامانه پیام کوتاه

سامانه پیام کوتاه | این دپارتمان مختص کلیه درخواست های سامانه پیام کوتاه میزبان پایتخت می باشد.

انتقال به مرکز داده میزبان پایتخت

در صورتیکه شما در شرایط انتقال به مرکز داده میزبان پایتخت قرار گرفته ایت کلیه درخواست های خودتان را از طریق این دپارتمان ایجاد نمایید.