سیستم عامل Debian

سیستم عامل Debian

امروزه Debian  یکی از پرفروش ترین محصولات لینوکس در بازار است. SSH تنها متصل کننده ای است که سیستم شما به نحو خوبی با آن همخوانی دارد. برای استفاده مطلوب از این سیستم عامل باید دانش نسبتا خوبی از مدیریت سرور داشت و ورژن های زیر نیز در حال حضر برای استفاده وجود دارند:

  • Debian 8 Stable (“Jessie”)
  • Debian 7 Oldstable (“Wheezy”)
  • Debian 6 LTS (“Squeeze”)
سیستم عامل Debian
Web Hosting
Email Hosting
Gaming
Easy to use
Versions7 “Wheezy” 64bit
8 “Jessie” 64bit
6 “Squeeze” 64bit
Core3.14.32-grs (OVH)
Linux 3.2 (Debian)
3.14.23-grs (OVH)
Linux 3.16 (Debian)
3.14.32-grs (OVH)
LanguagesGerman
English
Spanish
French
Italian
Dutch
Polish
Portuguese
Access to a serverEmail service
FTP ( port : 21 )POP3 (Port 110)
SSH (Port 22)IMAP (Port 143)
TSE (Port 3389)SMTP (Port 25)
Web servicesProgrammation
Web (Port 80)My SQL
Named (Port 53)PHP