سیستم عامل CloudLinux

سیستم عامل  CloudLinux

توزیع این سیستم عامل بر اساس CentOS است که بهینه سازی هدفمندی برای میزبانی وب و کاربرد های ادغام منابع ارائه می دهد. این توزیع بهترین کارایی و ثبات را ارائه می دهد که هدف آن افزایش تراکم خدمات میزبانی است.

CloudLinux   بستر بسیار مناسبی برای Plesk  و کنترل پنل است ( رابط گرافیکی مدیریت سرور شما ).

شما برای این توزیع نیاز به یک لایسنس قابل پرداخت دارید ( که بزودی در کنترل پنل خود قابل دسترس است) . و لایسنس هایی برای امتحان کردن آن در CLoudLinux  قرار دارد.

سیستم عامل CloudLinux
Web Hosting
Email Hosting
Gaming
Easy to use
VersionsCloudLinux 6 64bit
CloudLinux 7 64bit
Core2.6.32 (CloudLinux)
3.10 (CloudLinux)
LanguagesEnglish
French
Spanish
German
Polish
Italian
Portuguese
Dutch
Access to a serverEmail service
FTP ( port : 21 )POP3 (Port 110)
SSH (Port 22)IMAP (Port 143)
TSE (Port 3389)SMTP (Port 25)
Web servicesProgrammation
Web (Port 80)My SQL
Named (Port 53)PHP