گیم سرور

گیم سنتر

برای تقویت زیرساخت های خود، گیم سنتر ها می توانند از ویژگی مخصوص anti-DDoS سرور مجازی فارسی که به ورودی و خروجی هر سرور متصل است استفاده کنند.این سیستم حتی کوچکترین تلاش برای حمله را تشخیص می دهد ، بنابراین در طول بازی های آنلاین هیچگونه تاخیری وجود ندارد.

این تکنولوژی به این معناست که GAME server  ها ارائه ping-time  به میلی ثانیه و anti-DDoS و حفاظت به طور مخصوص برای دنیای بازی در نظر گرفته شده است.

Anti-DDoS

شما با سرور مجازی فارسی که زیرساخت آن Anti-DDoS است به منظور حفاظت از سرور خود بدون در نظر گرفتن زمان و یا اندازه 365/7/24 از آن نگهداری کنید. هدف حمله های DDoS این است که درخواست های متعددی به صورت همزمان از نقاط مختلف در سراسر اینترنت به سمت سرور فرستاده شود و باعث میشود درخواست هایی که باید به سرور شما برسد مختل شده و سرور شما به خاطر شدت این “crossfire” ناپایدار و یا حتی غیر قابل دسترس باشد.

سرور مجازی فارسی راه حل کاهش این احتمال حمله را با ارائه سرور های خود کاهش می دهد و امکانات زیر را ارائه می دهد:

  • Analyse all packets in real time and at high speed
  • vacuum your server’s incoming traffic
  • mitigate, which means repairing all illegitimate IP packets while allowing legitimate ones to pass through

Anti-DDoS Game

گیم سرور ها از خصوصیات Anti-DDoS Protection  سفارشی بهره مند هستند.این سفارشی سازی شما را قادر به فیلتر کردن ترافیک روی پورت UDP فعال  ، کرده که توسط سیستم عامل بازی های مختلف استفاده می شود.

Game Server

Game Server