VI-2

2 هسته پردازنده ,1.5 گیگابایت حافظه گارانتی ,40 گیگابایت فضای دیسک ,پهنای باند نامحدود ,1 آی پی اختصاصی ,20 گیگابایت فضای پشتیبان
cpu=2
cpu_freq=4.8
ram=1536
disk=40
bandwidth=200
location=Iran
ip=1
backup=20

 • 1536MB حافظه گارانتی
 • 512MB حافظه اشتراکی
 • 40GB فضا هارد
 • 200GB پهنای باند
شروع از
7,456,313 ریال
ماهانه
2,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
VI-3

3 هسته پردازنده ,2.5 گیگابایت حافظه گارانتی ,60 گیگابایت فضای دیسک ,پهنای باند نامحدود ,1 آی پی اختصاصی ,20 گیگابایت فضای پشتیبان
cpu=3
cpu_freq=7.2
ram=2560
disk=60
bandwidth=300
location=Iran
ip=1
backup=20

 • 2560MB حافظه گارانتی
 • 1024MB حافظه اشتراکی
 • 60GB فضا هارد
 • 300GB پهنای باند
شروع از
9,325,063 ریال
ماهانه
2,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
VI-4

4 هسته پردازنده ,3.5 گیگابایت حافظه گارانتی ,80 گیگابایت فضای دیسک ,پهنای باند نامحدود ,1 آی پی اختصاصی ,20 گیگابایت فضای پشتیبان
cpu=4
cpu_freq=9.6
ram=3584
disk=80
bandwidth=400
location=Iran
ip=1
backup=20

 • 3584MB حافظه گارانتی
 • 1536MB حافظه اشتراکی
 • 80GB فضا هارد
 • 400GB پهنای باند
شروع از
11,193,813 ریال
ماهانه
سفارش دهید
VI-5

5 هسته پردازنده ,4 گیگابایت حافظه گارانتی ,100 گیگابایت فضای دیسک ,پهنای باند نامحدود ,1 آی پی اختصاصی ,20 گیگابایت فضای پشتیبان
cpu=5
cpu_freq=12
ram=4608
disk=100
bandwidth=600
location=Iran
ip=1
backup=20

 • 4608MB حافظه گارانتی
 • 2048MB حافظه اشتراکی
 • 100GB فضا هارد
 • 600GB پهنای باند
شروع از
13,062,563 ریال
ماهانه
سفارش دهید