میزبانی وب لینوکس

میزبانی وب ابری لینوکس ( هاست لینوکس ابری )

LH-500

 • 500MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ایمیل
 • NGINX وب سرویس
 • 500 Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Email
 • Unlimited FTP
 • Unlimited SQL
 • Unlimited ParkDomain
 • 0 AddonDomain
 • NGINX Webserver
 • cPanel CP
 • 500 _Space
 • Unlimited _Bandwidth
 • روزانه، هفتگی، ماهیانه _Backup
 • Unlimited __Subdomain
 • Unlimited __Email
 • Unlimited __FTP
 • Unlimited __SQL
 • Unlimited __ParkDomain
 • 0 __AddonDomain
 • NGINX __Webserver
 • cPanel __CP
 • رایگان _Installer
شروع از
9,343,750 ریال
سالانه
سفارش دهید
LH-1G

 • 1000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ایمیل
 • NGINX وب سرویس
 • 1000 Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Email
 • Unlimited FTP
 • Unlimited SQL
 • Unlimited ParkDomain
 • 1 AddonDomain
 • NGINX Webserver
 • cPanel CP
 • 1000 _Space
 • Unlimited _Bandwidth
 • روزانه، هفتگی، ماهیانه _Backup
 • Unlimited __Subdomain
 • Unlimited __Email
 • Unlimited __FTP
 • Unlimited __SQL
 • Unlimited __ParkDomain
 • 1 __AddonDomain
 • NGINX __Webserver
 • cPanel __CP
 • رایگان _Installer
شروع از
13,081,250 ریال
سالانه
سفارش دهید
LH-3G

 • 3000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ایمیل
 • NGINX وب سرویس
 • 3000 Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Email
 • Unlimited FTP
 • Unlimited SQL
 • Unlimited ParkDomain
 • 1 AddonDomain
 • NGINX Webserver
 • cPanel CP
 • 3000 _Space
 • Unlimited _Bandwidth
 • روزانه، هفتگی، ماهیانه _Backup
 • Unlimited __Subdomain
 • Unlimited __Email
 • Unlimited __FTP
 • Unlimited __SQL
 • Unlimited __ParkDomain
 • 1 __AddonDomain
 • NGINX __Webserver
 • cPanel __CP
 • رایگان _Installer
شروع از
1,681,875 ریال
ماهانه
سفارش دهید
LH-5G

 • 5000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ایمیل
 • NGINX وب سرویس
 • 5000 Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Email
 • Unlimited FTP
 • Unlimited SQL
 • Unlimited ParkDomain
 • 2 AddonDomain
 • NGINX Webserver
 • cPanel CP
 • 5000 _Space
 • Unlimited _Bandwidth
 • روزانه، هفتگی، ماهیانه _Backup
 • Unlimited __Subdomain
 • Unlimited __Email
 • Unlimited __FTP
 • Unlimited __SQL
 • Unlimited __ParkDomain
 • 2 __AddonDomain
 • NGINX __Webserver
 • cPanel __CP
 • رایگان _Installer
شروع از
2,242,500 ریال
ماهانه
سفارش دهید
LH-10G

 • 10000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ایمیل
 • NGINX وب سرویس
 • 10000 Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Email
 • Unlimited FTP
 • Unlimited SQL
 • Unlimited ParkDomain
 • 3 AddonDomain
 • NGINX Webserver
 • cPanel CP
 • 10000 _Space
 • Unlimited _Bandwidth
 • روزانه، هفتگی، ماهیانه _Backup
 • Unlimited __Subdomain
 • Unlimited __Email
 • Unlimited __FTP
 • Unlimited __SQL
 • Unlimited __ParkDomain
 • 3 __AddonDomain
 • NGINX __Webserver
 • cPanel __CP
 • رایگان _Installer
شروع از
2,990,000 ریال
ماهانه
سفارش دهید
LH-20G

 • 20000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ایمیل
 • NGINX وب سرویس
 • 20000 Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Email
 • Unlimited FTP
 • Unlimited SQL
 • Unlimited ParkDomain
 • 5 AddonDomain
 • NGINX Webserver
 • cPanel CP
 • 20000 _Space
 • Unlimited _Bandwidth
 • روزانه، هفتگی، ماهیانه _Backup
 • Unlimited __Subdomain
 • Unlimited __Email
 • Unlimited __FTP
 • Unlimited __SQL
 • Unlimited __ParkDomain
 • 5 __AddonDomain
 • NGINX __Webserver
 • cPanel __CP
 • رایگان _Installer
شروع از
7,101,250 ریال
ماهانه
سفارش دهید

همراه با هر پلن میباشد

 • هاست ابری

 • نصب و مدیریت خودکار وردپرس

 • کنترل پنل cPanel

 • هارددیسک SSD - NVMe

 • میزبانی وب اروپا، کانادا و ایران