سرور مجازی ویندوز

WE-1
 • 2048MB حافظه گارانتی
 • 256MB حافظه اشتراکی
 • 20GB فضا هارد
 • 500GB پهنای باند
WE-2
 • 4096MB حافظه گارانتی
 • 512MB حافظه اشتراکی
 • 40GB فضا هارد
 • 1000GB پهنای باند
WE-3
 • 8192MB حافظه گارانتی
 • 1024MB حافظه اشتراکی
 • 80GB فضا هارد
 • 1500GB پهنای باند
WE-4
 • 12288MB حافظه گارانتی
 • 2048MB حافظه اشتراکی
 • 150GB فضا هارد
 • 3000GB پهنای باند