سرور مجازی لینوکس ایران

VI-1
 • 1024MB حافظه گارانتی
 • 256MB حافظه اشتراکی
 • 20GB فضا هارد
 • 150GB پهنای باند
VI-2
 • 1536MB حافظه گارانتی
 • 512MB حافظه اشتراکی
 • 40GB فضا هارد
 • 200GB پهنای باند
VI-3
 • 2560MB حافظه گارانتی
 • 1024MB حافظه اشتراکی
 • 60GB فضا هارد
 • 300GB پهنای باند
VI-4
 • 3584MB حافظه گارانتی
 • 1536MB حافظه اشتراکی
 • 80GB فضا هارد
 • 400GB پهنای باند
VI-5
 • 4608MB حافظه گارانتی
 • 2048MB حافظه اشتراکی
 • 100GB فضا هارد
 • 600GB پهنای باند