سرور مجازی میکروتیک

ME-1
 • 1Ghrz پردازنده
 • 64MB حافظه گارانتی
 • 1GB فضا هارد
 • 100GB پهنای باند (ایران)
 • نامحدود پهنای باند (اروپا)
ME-2
 • 1Ghrz پردازنده
 • 128MB حافظه گارانتی
 • 1GB فضا هارد
 • 200GB پهنای باند (ایران)
 • نامحدود پهنای باند (اروپا)
ME-3
 • 2Ghrz پردازنده
 • 256MB حافظه گارانتی
 • 1GB فضا هارد
 • 300GB پهنای باند (ایران)
 • نامحدود پهنای باند (اروپا)
ME-4
 • 3Ghrz پردازنده
 • 512MB حافظه گارانتی
 • 1GB فضا هارد
 • 500GB پهنای باند (ایران)
 • نامحدود پهنای باند (اروپا)