سرور مجازی میکروتیک

ME-1

1Ghz پردازنده ,64 مگابایت حافظه گارانتی ,1 گیگابایت فضای هارد دیسک ,پهنای باند نامحدود ,1 آی پی اختصاصی
cpu=1
cpu_freq=1
ram=64
disk=1
bandwidth=100
location=Europe
ip=1
backup=0

 • 1Ghrz پردازنده
 • 64MB حافظه گارانتی
 • 1GB فضا هارد
 • 100GB پهنای باند (ایران)
 • نامحدود پهنای باند (اروپا)
ME-2

1Ghz پردازنده ,128 مگابایت حافظه گارانتی ,1 گیگابایت فضای هارد دیسک ,پهنای باند نامحدود ,1 آی پی اختصاصی

cpu=1
cpu_freq=1
ram=128
disk=1
bandwidth=200
location=Europe
ip=1
backup=0

 • 1Ghrz پردازنده
 • 128MB حافظه گارانتی
 • 1GB فضا هارد
 • 200GB پهنای باند (ایران)
 • نامحدود پهنای باند (اروپا)
ME-3

2Ghz پردازنده ,256 مگابایت حافظه گارانتی ,1 گیگابایت فضای هارد دیسک ,پهنای باند نامحدود ,1 آی پی اختصاصی

cpu=1
cpu_freq=2
ram=256
disk=1
bandwidth=350
location=Europe
ip=1
backup=0

 • 2Ghrz پردازنده
 • 256MB حافظه گارانتی
 • 1GB فضا هارد
 • 300GB پهنای باند (ایران)
 • نامحدود پهنای باند (اروپا)
ME-4

3Ghz پردازنده ,512 مگابایت حافظه گارانتی ,1 گیگابایت فضای هارد دیسک ,پهنای باند نامحدود ,1 آی پی اختصاصی

cpu=1
cpu_freq=3
ram=512
disk=1
bandwidth=500
location=Europe
ip=1
backup=0

 • 3Ghrz پردازنده
 • 512MB حافظه گارانتی
 • 1GB فضا هارد
 • 500GB پهنای باند (ایران)
 • نامحدود پهنای باند (اروپا)