مرکز آموزش

اعضا > مرکز آموزش > آموزش های کنترل پنل > آموزش های کار با پنل WHM

دسته بندی ها

login-list account-list domain-list sub domain...

branding-change logo-x3 branding

add or delete or edit dns zone-edit zone template-park a domain-reset dns zone-set zone time to live

mail delivery report-view relater-view sent summary

add package-delete package-edit package-manage package...

مقالات

برای دسترسی به ابزار Development می توانید نام آن را در قسمت Search جستجو کنید یا از پنل WHM انتخاب کنید cPanel Development Forum با استفاده از این گزینه می توان وارد انجمن تخصصی سی پنل شد. Software Development Kit...

برای غیرفعالسازی Security Question و Two-Factor Authentication در WHM تنها کافیست از دستورات زیر از طریق SSH استفاده نمایید. به وسیله Command-Line شما می توانید این موارد را غیر فعال نمایید. با دستور زیر از طریق WHMAPI...