مرکز آموزش


اعضا > مرکز آموزش > مقالات عمومی میزبانی وب > DNSSEC چیست و DNSSEC چگونه کار می کند ؟

DNSSEC چیست و DNSSEC چگونه کار می کند ؟

DNSSEC فن آوری است که به منظور جلوگیری از حملات بوسیله امضای دیجیتالی داده ها از صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنید.  با این حال، برای از بین بردن این آسیب پذیری از اینترنت، باید در هر مرحله از جستجو از ناحیه ریشه تا نام دامنه نهایی (به عنوان مثال www.icann.org) سیستم ایمن مستقر شود. امضای دیجیتالی ریشه (استقرار DNSSEC در ناحیه ریشه) یک گام ضروری در این فرایند کلی است. مهم این است که در این فرایند داده ها و اطلاعات را رمزگذاری نمی شوند و این فقط اعتبار آدرس سایت را به بازدیدکننده نشان می دهد.