مرکز آموزش

  1. کنترل پنل میزبانی وب لینوکس DirectAdmin

اعضا > مرکز آموزش > آموزش های کنترل پنل > کنترل پنل میزبانی وب لینوکس DirectAdmin

دسته بندی ها

مقالات

"DirectAdmin" در حالت پیش فرض در عنوان پاسخ , از "encoding" پشتیبانی نمی نماید و باید آنرا فعال کنید. بدین منظور, مراحل زیر را طی کنید : پس از ورود به مسیر "/etc/exim.conf" , در بخش های...