مرکز آموزش

  1. چگونه می توانیم از طریق "SSH" تعداد خطوط یک فایل را ببینیم؟

چگونه می توانیم از طریق "SSH" تعداد خطوط یک فایل را ببینیم؟

اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه می توانیم از طریق "SSH" تعداد خطوط یک فایل را ببینیم؟

بدین منظور از دستور زیر استفاده نمایید:

cat -n file

لازم به ذکر است, اگر در یک فایل فضای خالی وجود داشته باشد, دستور بالا آن را به عنوان یک خط محسوب خواهد کرد.

پس اگر تعداد خطوط, بدون محاسبه فضاهای خالی مد نظرتلن است, به دستور زیر نیاز دارید:

cat -b file

در هر دو دستور, به جای کلمه "file" اسم کامل فایل خود را تایپ کنید.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
190 کاربر این را مفید یافتند 386 نظرات

در همین زمینه