مرکز آموزش

  1. چگونه اطلاعات "RAM" سرور خود را بدست باورم؟

چگونه اطلاعات "RAM" سرور خود را بدست باورم؟

اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه اطلاعات "RAM" سرور خود را بدست باورم؟

برای دریافتن اطلاعاتی چون نوع رم نصب شده , مقدار رم و حد اگثر رم پشتیبانی شده در سرور کنونی خود , مراحل زیر را طی کنید:

free -m

و یا:

dmidecode --type 17 | grep Size

با استفاده از دستود ذیل در "SSH" می توانید به اطلاعات کامل "RAM" خود دست یابید:

بدست آوردن نوع رم سرور:

dmidecode --type memory | grep Type

بدست آوردن حد اکثر "RAM" پشتیبانی شده:

dmidecode --type memory | grep Maximum
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
171 کاربر این را مفید یافتند 375 نظرات

در همین زمینه