مرکز آموزش

  1. چگونه می توانیم "IP "تمامی "DNS" ها را به یکباره تغییر دهیم؟

چگونه می توانیم "IP "تمامی "DNS" ها را به یکباره تغییر دهیم؟

اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه می توانیم "IP "تمامی "DNS" ها را به یکباره تغییر دهیم؟

این عملیات که گاهی اوقات پس از تغییر سرور نیاز به انجام آن ئارید , اگر بخواهید رکورد ها را به صورت تک به تک تغییر دهید , کاری بسیار مشکل و البته زمان بر خواهد بود. برای آسان سازی این امر,اگر از دستور زیر استفاده نمایید,کلیه "IP" ها را تغییر دهید :

وارد این مسیر شوید:

cd /var/named/
perl -pi -e 's/oldIP/newIP/' /var/named/*.db

برای مثال:

  • آی.پی قدیمی: 192.168.1.08

  • آی.پی جدید: 10.1.1.35

در این صورت :

perl -pi -e 's/192.168.1.08/10.1.1.35/' /var/named/*.db
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
189 کاربر این را مفید یافتند 387 نظرات

در همین زمینه