مرکز آموزش

  1. اگر با این خطا مواجه شدیم چه کنیم؟

اگر با این خطا مواجه شدیم چه کنیم؟

اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > اگر با این خطا مواجه شدیم چه کنیم؟

اگر با خطاي "Died at /usr/local/cpanel/Cpanel/Hulk.pm line 92" مواجه شديم چه کنيم؟

اگر در "Cpanel" يا "WHM‌"با پيغام ذکر شده مواجه شديد, بايد بين 10 الي 15 دوباره وارد صفحه موردنظرتان وارد شويد. اگر کماکان مشکل وجود داشت, نام سايت خود را به پشتيباني ميزبان پايتخت اعلام نماييد تا مورد بررسي قرار گيرد.

Internal Server Error
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
210 کاربر این را مفید یافتند 404 نظرات

در همین زمینه