مرکز آموزش

  1. چگونه با "cPanel" می توانیم "Login history" کلیه کاربران را بررسی کنیم؟

چگونه با "cPanel" می توانیم "Login history" کلیه کاربران را بررسی کنیم؟

اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه با "cPanel" می توانیم "Login history" کلیه کاربران را بررسی کنیم؟

جهت بررسي Login history کليه کاربران سرور،با کنترل پنل cPanel، کافيست محتواي access_log را به کمک دستورات زير بررسي نماييد:

grep -E 'login|username' /usr/local/cpanel/logs/access_log
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
185 کاربر این را مفید یافتند 381 نظرات

در همین زمینه