مرکز آموزش

  1. چگونه فایل ها را از طریق دستور "rsync" انتقال دهیم؟

چگونه فایل ها را از طریق دستور "rsync" انتقال دهیم؟

اعضا > مرکز آموزش > پشتیبانی سرور مجازی > دستورات کارآمد SSH > چگونه فایل ها را از طریق دستور "rsync" انتقال دهیم؟

دستور "rsync" در سرور کاربردهای زیادی دارد,ائم از:

در"ssh" برای انتقال فایلها می توانیم از این دستور استفاده کرد.

rsync [options] source destination

یک مثال از انتقال چندین فایل:

rsync myfile.txt root@192.168.1.10 :/root

توجه کنید که به جای"root"میتوانیم از نام کاربری خود نیز استفاده کنیم.

در زمان استفاده از این دستور, بهتر است از "option"های آن نیز بهره مند شوید:

  • a: (Archive)

  • v:(Verbose)

  • z:فشرده سازی در هنگام انتقال که موجب تسریع در انتقال می شود.

progress:موارد ارسالی را نمایش می دهد

برای نمونه:

rsync -azv --progress *.tar.gz root@192.168.1.10 :/home

اگر فرمان "rsync" دچار قطعی شد,می توانیم از "option a" استفاده کنیم که مانع از "Overwrite" شدن فایلها خواهد شد و فقط فایل هایی انتقال می یابند که در مقصد وجود ندارند.

دستور"rsync" در حالی پیش فرض با پورت 22پروکل "SSH" کار می کند. حال اگر سرور مقصد از پورت دیگری استفاده می کند می توانیم از این گذینه ها استفاده کنیم:

rsh='ssh -p22'

(عدد پورت مورد نظر را به جای 22 جایگذین کنید.)

اگر در هنگام دستور خطای ذیل را دریافت کردید,مفهوم آن این است که بسته"rsync" در سرور مقصد نصب نگردیده است.

  • rsync: Connection unexpectedly closed (0 bytes recived so for ) [Sender]

  • rsync: Error: Rewrote command not found (code 127/ atioc 456) [Sender]

برای نصب این نرم افزار به این صورت عمل کنید:

در سرور‌های مبتنی بر Debian:

apt-get install rsync

در سرور‌های مبتنی بر Red Hat:

yum -y install rsync
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
179 کاربر این را مفید یافتند 375 نظرات

در همین زمینه