مرکز آموزش

  1. چگونه اطلاعات مربوط به "RAM"سرورم را ببینم؟

چگونه اطلاعات مربوط به "RAM"سرورم را ببینم؟

اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه اطلاعات مربوط به "RAM"سرورم را ببینم؟

براي مشاهده اطلاعاتي همچون "حافظه مصرف شده و خالي, ميزان"cache", ساير اطلاعات مربوط به "RAM" "مي توانيد از دستور هاي زير استفاده کنيد:

-اطلاعات اوليه و در خط فرمان:

free

اطلاعات جامع و تخصصي تر:

cat /proc/meminfo
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
187 کاربر این را مفید یافتند 389 نظرات

در همین زمینه