اعضا > مرکز آموزش > پشتیبانی میزبانی وب و ثبت دامین > خطاهای رایج وب سرور

مقالات

خطای 502 Bad Gateway به صورت های زیر در وب سرویس نمایش داده می شود. 502 Bad Gateway 502 Bad Gateway NGINX 502 Service Temporarily Overloaded 502 Proxy Error Error 502 HTTP Error 502 – Bad Gateway HTTP 502 HTTP 502...

خطای 403 Forbidden در وب سرویس جز خطاهای رایج در وب سرویس می باشد. دریافت این خطا شامل موارد گوناگونی خواهد بود. این خطا به موضوع عدم امکان دسترسی به اطلاعات مورد نظر می باشد و در اصطلاح به موضوع Deny Access اشاره می...

خطای 404 Not Found یکی از خطاهای رایج در ارتباط بین کاربر و وب سرویس می باشد. مفهوم این خطا بدین صورت می باشد که درخواست کاربر از طریق مرورگر یا هر سیستم اتصال گرا به وب سرویس یافت نشد. این خطا می تواند به دلیل عدم وجود...

500 Internal Server Error یک خطای رایج برروی وب سرویس می باشد که هنگامی رخ می دهد که اطلاعات دقیقی از خطای سیستم در اختیار نیست. حالات بسیار مختلفی از این خطا وجود دارد که گزارش آن برروی مرورگر شما نمایش داده می شود....