مرکز آموزش

  1. آموزش های کنترل پنل

اعضا > مرکز آموزش > آموزش های کنترل پنل

دسته بندی ها

آموزش کار با کنترل پنل Plesk

توضیحات مربوط به نحوه کارکرد کنترل پنل cPanel

توضیحات مربوط به نحوه کنترل پنل سرویس ویندوزی Enkompass

آموزش های مرتبط به سرویس نمایندگی لینوکس و کنترل پنل ریسلری cPanel/WHM

راهنمای استفاده از Cpanel

server status-account function-multi account function- add package-dns function-plugins...