بروزرسانی رکوردهای DNS Server2

Wednesday, July 25, 2018

در صورتیکه کاربر یکی از سرویس های میزبانی وب، نمایندگی وب میزبان پایتخت می باشید و از رکوردهای DNS به غیر از رکوردهای DNS زیر برای سرویس های خودتان استفاده می نمایید می بایست بروز رسانی زیر را برروی رکوردهای Childname خودتان اعمال نمایید.

رکوردهای DNS عمومی میزبان پایتخت:

ns1.irnameserver.com
ns2.irnameserver.com
ns3.irnameserver.com
ns4.irnameserver.com

برای این موضوع رکوردهای DNS اختصاصی خودتان را به ترتیب با آدرس های آی پی زیر بروزرسانی نمایید:

رکوردهای آی پی متصل به DNS Server:
145.239.139.197
54.36.235.72
185.165.40.48
46.105.166.8

به طور مثال فرض نمایید دامین نمایندگی شما به نام YourDomainReseller.com می باشد و به کاربران خودتان رکوردهای DNS زیر را معرفی نموده اید:

آدرس های DNS نمایندگی به طور مثال:
ns1.YourDomainReseller.com
ns2.YourDomainReseller.com
ns3.YourDomainReseller.com
ns4.YourDomainReseller.com

حال در این شرایط می بایست رکوردهای DNS دامین YourDomainReseller.com را برروی رکوردهای زیر تنظیم نمایید.

رکوردهای DNS عمومی میزبان پایتخت:
ns1.irnameserver.com
ns2.irnameserver.com
ns3.irnameserver.com
ns4.irnameserver.com

و در نهایت از طریق کنترل پنل دامین خودتان در بخش Childname رکوردهای Child را که به شرح زیر می باشند

آدرس های DNS نمایندگی به طور مثال:
ns1.YourDomainReseller.com
ns2.YourDomainReseller.com
ns3.YourDomainReseller.com
ns4.YourDomainReseller.com

را با آدرس های آی پی زیر بروز رسانی نمایید.

رکوردهای آی پی متصل به DNS Server:
145.239.139.197
54.36.235.72
185.165.40.48
46.105.166.8

و در نهایت در بخش DNS Zone Editor در کنترل پنل cPanel یا DirectAdmin مقادیر رکوردهای ns1, ns2, ns3, ns4 را با آدرس آی پی های موجود در بالا به ترتیب بروزرسانی نمایید.


نکته: این موضوع عملا برای سرویس های نمایندگی وب میزبان پایتخت و سرویس های میزبانی وب خاص می باشد لذا در صورتیکه از سرویس های عمومی میزبانی وب میزبان پایتخت استفاده می نمایید می توانید این اطلاعیه را نادیده بگیرید.

« برگشت