مرکز آموزش


اعضا > مرکز آموزش > Viewing articles tagged dnssec

Viewing articles tagged 'dnssec'

 DNSSEC چیست و DNSSEC چگونه کار می کند ؟

DNSSEC فن آوری است که به منظور جلوگیری از حملات بوسیله امضای دیجیتالی داده ها از صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنید.  با این حال، برای از بین بردن این آسیب پذیری از اینترنت، باید در هر مرحله از جستجو از...