سرور مجازی ویندوز ابری ایران

WI-1
 • 1024MB حافظه گارانتی
 • 256MB حافظه اشتراکی
 • 20GB فضا هارد
 • 80GB پهنای باند
WI-2
 • 1536MB حافظه گارانتی
 • 512MB حافظه اشتراکی
 • 40GB فضا هارد
 • 150GB پهنای باند
WI-3
 • 2560MB حافظه گارانتی
 • 1024MB حافظه اشتراکی
 • 60GB فضا هارد
 • 250GB پهنای باند
WI-4
 • 4608MB حافظه گارانتی
 • 2048MB حافظه اشتراکی
 • 80GB فضا هارد
 • 500GB پهنای باند