سرور مجازی ویندوز ابری ایران

WI-3
  • 2560MB حافظه گارانتی
  • 1024MB حافظه اشتراکی
  • 60GB فضا هارد
  • 250GB پهنای باند
WI-4
  • 4608MB حافظه گارانتی
  • 2048MB حافظه اشتراکی
  • 80GB فضا هارد
  • 500GB پهنای باند