گروه صنعتی یاران

شرکت کارخانجات نورد لوله ياران در اواخر سال 1377 به ثبت رسيد و پس از آن با بهره گيري از نيروهاي متخصص و کار آزموده و با هدف ايجاد تحول در صنعت لوله و پروفيل در سال 1382 در زميني به مساحت60000 متر مربع با ظرفيت توليد 105000 تن تاسيس و شروع بکار نمود.
شرکت نورد لوله یاران در حال حاضر بزرگترین مجتع تولید لوله، پروفیل و نورد در ایران می باشد. این گروه شامل چند ده کارحانه بزرگ فولاد سازی و آهن می باشد.