شرکت عمران و توسعه شهرک قدس (آتیه سازان)

سیستم مدیریت منابع انسانی شرکتهای ششگانه هلدینگ بلند مرتبه سازی آتیه سازان که طراحی آن از سال آذز ماه 91 آغاز شده بود، این سیستم شامل شرکت های ساختمان سازی بلند مرتبه ای به نام های شرکت سامان ،شرکت خانه ایرانیان، شرکت آتی ساز، شرکت ونک پارک، شرکت مهستان و شرکت عمران و توسعه شهرک قدس می باشد که از پروژه های آن ها می توان پروژه مجتمع تجاری گلستان، مجعمع تجاری میلاد نور، مجتمع نجاری سینا، مجتمع تجاری پارک خرید قدس را نام برد.