مدل های زیرساخت ابری

Private Cloud:

ابر خصوصی زیرساخت های ابر صرفا برای یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرد ، طوری که به صورت داخلی یا شخص سومی مدیریت شده و به صورت داخلی و یا خارجی میزبانی شده است. انجام یک پروژه ابر خصوصی نیاز به یک سطح قابل توجهی و درجه تعامل برای مجازی سازی محیط کسب و کار، و نیاز به ارزیابی مجدد سازمان به تصمیم گیری در مورد منابع موجود دارد.وقتی این پروژه درست انجام شود ، می تواند کسب و کار آن را بهبود ببخشد ، اما در هر گام این پروژه مسائل امنیتی است که باید برای جلوگیری از آسیب پذیری های جدی ، رسیدگی شود. دیتا سنتر های شخصی به طور کلی هزینه های خود را دارند. آنها یک ردپای قابل تشخیص دارند ، یک فضای فیزیکی مشخص ، سخت افزار ، کنترل محیط زیست و … که اساسا با این مدل اقتصادی باعث می شود یک مفهوم جذاب به عنوان محاسبات ابری خصوصی خود را نشان دهد.

Public Cloud:

ابری به نام “ابرهای عمومی” نیز وجود دارد ، زمانی که خدمات بر روی یک شبکه است و برای استفاده عموم باز است. این خدمات ابری ممکن است آزاد باشد.از لحاظ فنی و معماری ممکن است کم و یا هیچ تفاوتی با ابر خصوصی داشته باشد ، اما با این حال در نظر گرفتن امنیت ممکن است تاثیر قابل ملاحظه ای برای خدمات ( برنامه های کاربردی ، ذخیره سازی و دیگر منابع ) بگذارد. به طور کلی ، ارائه دهندگان خدمات ابر عمومی مانند آمازون AWS ، مایکروسافت و گوگل دسترسی ابر عمومی خود را  از طریق اینترنت راه اندازی کرده اند. AWS و مایکروسافت خدمات ارائه سرویس مستقیم به نام “اتصال مستقیم AWS” و “Azure ExpressRoute” به طوری که اتصال هایی که تیاز به خرید مشتریان و یا نیاز به نقطه خصوصی اتصال دارد را توسط ارائه دهنده ابر پیشنهاد می دهد.

Hybrid Cloud:

ترکیبی از دو یا چند ابر (خصوصی ، جامع یا عمومی) که نهاد مجزا اما به هم متصل باقی می ماند و مزایای مدل های مختلف را ارئه می دهد.ابر ترکیبی را می توان قابلیت اتصال به اشتراک مکانی ، مدیریت خدمات اختصاص داده شده با منابع ابری تعریف کرد. مدل تخصصی ابر آمیخته، که در بالای سخت افزار ناهمگن ساخته شده است “ابر ترکیبی Cross-platform ” نامیده می شود. یک ابر ترکیبی Cross-platform معمولا توسط یک معماری CPU مختلفی طراحی شده است ، برای مثال ARM  ، X86-64 و undermeath . کاربران می توانند برنامه های کاربردی خود را گسترش دهند بدون آنکه از سخت افزار ابر اطلاعی داشته باشند.

Gartner ، یک سرویس ابری ترکیبی به عنوان یک سرویس محاسبات ابری است که از خدمات خصوصی، عمومی و ابر جامعه تشکیل شده است ، از ارائه دهندگان خدمات مختلف تعریف می کند.سرویس ترکیبی ابری را نمی توان به طور دقیق در یکی از مرز های تعریف شده برای ابر خصوصی ، عمومی یا ابر جامعه قرار داد.